przejdź do treści
A- A A+

Zapraszamy organizacje pozarządowe, instytucje i inne podmioty społeczne działające na rzecz wsparcia osób z niepełnosprawnościami.

Formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami należy złożyć w siedzibie Organizatora Konkursu - Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu lub przesłać drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego) do 30 kwietnia 2018 r. na adres:

Załączniki do pobrania:

Uchwała:pliki 2018\rops kwiecie\Uchwaa Nr 5107 ZWW.doc

Załącznik do uchwały - regulamin: pliki 2018\rops kwiecie\zacznik do uchway - regulamin.docx

Załącznik do regulaminu: pliki 2018\rops kwiecie\zacznik do regulaminu - formularz zgoszeniowy.doc

Ogłoszenie konkursowe: pliki 2018\rops kwiecie\Ogoszenie Konkurs 2018.doc

 

 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

ul. Feliksa Nowowiejskiego 11

61-731 Poznań

Początek strony