przejdź do treści

A- A A+

Informacja w sprawie zlecania organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie realizacji zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert w formie tzw. „małych grantów” w roku 2017 - Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie.

 

 Pliki do pobrania:

Informacja - 

Oświadczenie o braku zobowiązań publiczno-prawnych -


Oświadczenie o łącznej kwocie finansowej uzyskanej od SWW -


Oświadczenie o nr rachunków bankowych -


Oświadczenie o ubieganie się lub nieubieganie o dotacje w trybie małych grantów -


Uproszczona oferta -

Uproszczona_oferta.doc 87.5 KB 08/09/2017 09:23:52

Uproszczone sprawozdanie -

Uproszczone_sprawozdanie.doc 79.5 KB 08/09/2017 09:23:52

Zaaktualizowana szacunkowa kalkulacja kosztów -


 

 

 

Początek strony