przejdź do treści

A- A A+

Uchwała wraz z uzasadnieniem - kultura fizyczna 2018 - współpraca międzynarodowa 

uchwala_wraz_z_uzasadnieniem.pdf 344.88 KB 20/04/2018 06:33:42

Załącznik - kultura fizyczna 2018 – współpraca międzynarodowa 

 

Pliki do pobrania:

1. Oferta 2018 

1._oferta_2018.docx 54.64 KB 20/04/2018 06:33:33

1a. Oświadczenie do oferty 2018 

1a._oswiadczenie_do_oferty_2018.pdf 254.62 KB 20/04/2018 06:33:34

2. Oświadczenie o braku zaległych zobowiązań publiczno – prawnych wobec budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych źródeł o charakterze publicznym 2018 


3. Oświadczenie kościelnej osoby prawnej o braku obowiązku prowadzenia dokumentacji wymaganej przez przepisy podatkowe, a w konsekwencji sporządzania sprawozdań finansowych 2018 

4. Zaktualizowany harmonogram realizacji zadania publicznego 2018 

5. Zaktualizowany kosztorys realizacji zadania publicznego 2018 

6. Oświadczenie o numerze rachunku bankowego, NIP, REGON i osobach upoważnionych 2018 

7. Sprawozdanie 2018 

7._sprawozdanie_2018.docx 50.16 KB 20/04/2018 06:33:36

8. Propozycja wzoru – Oświadczenie wolontariusza 2018 

9. Propozycja wzoru – Ewidencja czasu pracy członka organizacji pozarządowej 2018 (wzór 1) 

10. Propozycja wzoru – Ewidencja czasu pracy członka organizacji pozarządowej 2018 (wzór 2) 

11. Instrukcja opisu faktur – rachunków

11._instrukcja_opisu_faktur__rachpdf 591.3 KB 20/04/2018 06:33:40

12. Przykładowy wzór opisu faktury 

12._przykad._wzor_opisu_faktury.pdf 438.23 KB 20/04/2018 06:33:41

Początek strony