przejdź do treści

A- A A+

 

Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na realizację w formie powierzenia i wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury fizycznej w roku 2018

 

Dokumenty:

Uchwała wraz z uzasadnieniem - kultura fizyczna 2018


Załącznik nr 1 - kultura fizyczna 2018 – Program Powszechnej Nauki Pływania „Umiem pływać”

za._1-kultura_fizyczna 2018pUP.pdf 610.38 KB 13/12/2017 08:58:29

Załącznik nr 2 - kultura fizyczna 2018 – projekty sportowe


Załącznik nr 3 - kultura fizyczna 2018 – imprezy sportowe


Załącznik nr 4 - kultura fizyczna 2018 – poprawa i rozwój bazy sportowej


 

 

Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na realizację w formie powierzenia i wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie turystyki I krajoznawstwa w roku 2018

 

Dokumenty:

Uchwała wraz z uzasadnieniem - turystyka i krajoznawstwo 2018


Załącznik nr 1 - turystyka i krajoznawstwo 2018 – turystyka biznesowa


Załącznik nr 2 - turystyka i krajoznawstwo 2018 – projekty turystyczne


Załącznik nr 3 - turystyka i krajoznawstwo 2018 – imprezy turystyczne


Załącznik nr 4 - turystyka i krajoznawstwo 2018 – poprawa i rozwój bazy turystycznej


 

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania:

1. Oferta 2018 pliki 2017\DS 13.12 przejdź do treści


A- A A+

 

Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na realizację w formie powierzenia i wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury fizycznej w roku 2018

 

Dokumenty:

Uchwała wraz z uzasadnieniem - kultura fizyczna 2018


Załącznik nr 1 - kultura fizyczna 2018 – Program Powszechnej Nauki Pływania „Umiem pływać”

za._1-kultura_fizyczna 2018pUP.pdf 610.38 KB 13/12/2017 08:58:29

Załącznik nr 2 - kultura fizyczna 2018 – projekty sportowe


Załącznik nr 3 - kultura fizyczna 2018 – imprezy sportowe


Załącznik nr 4 - kultura fizyczna 2018 – poprawa i rozwój bazy sportowej


 

 

Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na realizację w formie powierzenia i wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie turystyki I krajoznawstwa w roku 2018

 

Dokumenty:

Uchwała wraz z uzasadnieniem - turystyka i krajoznawstwo 2018


Załącznik nr 1 - turystyka i krajoznawstwo 2018 – turystyka biznesowa


Załącznik nr 2 - turystyka i krajoznawstwo 2018 – projekty turystyczne


Załącznik nr 3 - turystyka i krajoznawstwo 2018 – imprezy turystyczne


Załącznik nr 4 - turystyka i krajoznawstwo 2018 – poprawa i rozwój bazy turystycznej


 

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania:

1. Oferta 2018

1._oferta_2018.docx 54.64 KB 13/12/2017 08:57:15

1a. Oświadczenie do oferty 2018

1a._oswiadczenie_do_oferty_2018.pdf 254.62 KB 13/12/2017 08:57:16

2. Oświadczenie o braku zaległych zobowiązań publiczno – prawnych wobec budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych źródeł o charakterze publicznym 2018


3. Oświadczenie kościelnej osoby prawnej o braku obowiązku prowadzenia dokumentacji wymaganej przez przepisy podatkowe, a w konsekwencji sporządzania sprawozdań finansowych 2018


4. Zaktualizowany harmonogram realizacji zadania publicznego 2018


5. Zaktualizowany kosztorys realizacji zadania publicznego 2018


6. Oświadczenie o numerze rachunku bankowego, NIP, REGON i osobach upoważnionych 2018


7. Sprawozdanie 2018

7._sprawozdanie_2018.docx 50.16 KB 13/12/2017 08:57:19

8. Propozycja wzoru – Oświadczenie wolontariusza 2018


9. Propozycja wzoru – Ewidencja czasu pracy członka organizacji pozarządowej 2018 (wzór 1)


10. Propozycja wzoru – Ewidencja czasu pracy członka organizacji pozarządowej 2018 (wzór 2)


11. Instrukcja opisu faktur – rachunków


12. Przykładowy wzór opisu faktury

12._przykad._wzor_opisu_faktury.pdf 438.23 KB 13/12/2017 08:57:24

13. Wykaz grup ćwiczebnych – Program Umiem pływać


14. Regulamin Grand Prix Wielkopolski w Półmaratonie


Początek strony ._oferta_2018.docx"}

1a. Oświadczenie do oferty 2018 pliki 2017\DS 13.12 przejdź do treści


A- A A+

 

Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na realizację w formie powierzenia i wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury fizycznej w roku 2018

 

Dokumenty:

Uchwała wraz z uzasadnieniem - kultura fizyczna 2018


Załącznik nr 1 - kultura fizyczna 2018 – Program Powszechnej Nauki Pływania „Umiem pływać”

za._1-kultura_fizyczna 2018pUP.pdf 610.38 KB 13/12/2017 08:58:29

Załącznik nr 2 - kultura fizyczna 2018 – projekty sportowe


Załącznik nr 3 - kultura fizyczna 2018 – imprezy sportowe


Załącznik nr 4 - kultura fizyczna 2018 – poprawa i rozwój bazy sportowej


 

 

Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na realizację w formie powierzenia i wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie turystyki I krajoznawstwa w roku 2018

 

Dokumenty:

Uchwała wraz z uzasadnieniem - turystyka i krajoznawstwo 2018


Załącznik nr 1 - turystyka i krajoznawstwo 2018 – turystyka biznesowa


Załącznik nr 2 - turystyka i krajoznawstwo 2018 – projekty turystyczne


Załącznik nr 3 - turystyka i krajoznawstwo 2018 – imprezy turystyczne


Załącznik nr 4 - turystyka i krajoznawstwo 2018 – poprawa i rozwój bazy turystycznej


 

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania:

1. Oferta 2018

1._oferta_2018.docx 54.64 KB 13/12/2017 08:57:15

1a. Oświadczenie do oferty 2018

1a._oswiadczenie_do_oferty_2018.pdf 254.62 KB 13/12/2017 08:57:16

2. Oświadczenie o braku zaległych zobowiązań publiczno – prawnych wobec budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych źródeł o charakterze publicznym 2018


3. Oświadczenie kościelnej osoby prawnej o braku obowiązku prowadzenia dokumentacji wymaganej przez przepisy podatkowe, a w konsekwencji sporządzania sprawozdań finansowych 2018


4. Zaktualizowany harmonogram realizacji zadania publicznego 2018


5. Zaktualizowany kosztorys realizacji zadania publicznego 2018


6. Oświadczenie o numerze rachunku bankowego, NIP, REGON i osobach upoważnionych 2018


7. Sprawozdanie 2018

7._sprawozdanie_2018.docx 50.16 KB 13/12/2017 08:57:19

8. Propozycja wzoru – Oświadczenie wolontariusza 2018


9. Propozycja wzoru – Ewidencja czasu pracy członka organizacji pozarządowej 2018 (wzór 1)


10. Propozycja wzoru – Ewidencja czasu pracy członka organizacji pozarządowej 2018 (wzór 2)


11. Instrukcja opisu faktur – rachunków


12. Przykładowy wzór opisu faktury

12._przykad._wzor_opisu_faktury.pdf 438.23 KB 13/12/2017 08:57:24

13. Wykaz grup ćwiczebnych – Program Umiem pływać


14. Regulamin Grand Prix Wielkopolski w Półmaratonie


Początek strony a._oswiadczenie_do_oferty_2018.pdf"}

2. Oświadczenie o braku zaległych zobowiązań publiczno – prawnych wobec budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych źródeł o charakterze publicznym 2018 pliki 2017\DS 13.12._os_o_br._zal.zob.publ.-prawn._2018.pdf

3. Oświadczenie kościelnej osoby prawnej o braku obowiązku prowadzenia dokumentacji wymaganej przez przepisy podatkowe, a w konsekwencji sporządzania sprawozdań finansowych 2018 pliki 2017\DS 13.12._oswiadczenie_koc.os.prawnej_2018.pdf

4. Zaktualizowany harmonogram realizacji zadania publicznego 2018 pliki 2017\DS 13.12._zaktualizowany_harmonogram_2018.docx

5. Zaktualizowany kosztorys realizacji zadania publicznego 2018 pliki 2017\DS 13.12._zaktualizowany_kosztorys_2018.docx

6. Oświadczenie o numerze rachunku bankowego, NIP, REGON i osobach upoważnionych 2018 pliki 2017\DS 13.12._osw._o_nr_rach.bank_NIP_REGON_os.up._2018.doc

7. Sprawozdanie 2018 pliki 2017\DS 13.12._sprawozdanie_2018.docx

8. Propozycja wzoru – Oświadczenie wolontariusza 2018 pliki 2017\DS 13.12._oswiadczenie_wolontariusza_2018.doc

9. Propozycja wzoru – Ewidencja czasu pracy członka organizacji pozarządowej 2018 (wzór 1) pliki 2017\DS 13.12._ewid.cz._pracy_cz.org.poz. 2018_1.doc

10. Propozycja wzoru – Ewidencja czasu pracy członka organizacji pozarządowej 2018 (wzór 2) pliki 2017\DS 13.12._ewid.cz._pracy_cz.org.poz. 2018_2.doc

11. Instrukcja opisu faktur – rachunków pliki 2017\DS 13.12._instrukcja_opisu_faktur__rach.pdf

12. Przykładowy wzór opisu faktury pliki 2017\DS 13.12._przykad._wzor_opisu_faktury.pdf

13. Wykaz grup ćwiczebnych – Program Umiem pływać pliki 2017\DS 13.12._wykaz_gr._cwicz.-prog._umiem_plywac.docx

14. Regulamin Grand Prix Wielkopolski w Półmaratonie pliki 2017\DS 13.12._regulamin_GPW_w_polmaratonie.pdf

Początek strony