przejdź do treści

A- A A+

Szanowni Państwo,

w związku z przeprowadzaniem drugiej w historii Samorządu Województwa Wielkopolskiego „Oceny jakości współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” metodą Lokalnego Indeksu Jakości Współpracy, serdecznie zapraszamy do wypełnienia ankiety oceniającej współpracę Państwa organizacji z Samorządem Województwa Wielkopolskiego w roku 2016.

Na podstawie Uchwały nr 5381/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie: trybu naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowych w ramach otwartych konkursów ofert organizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego zostali wyłonieni kandydaci, którzy będą brali udział w pracach komisji konkursowych Urzędu i Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych nadzorowanych przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego.

Trwa rekrutacja osób zainteresowanych rozwojem kompetencji i wymianą doświadczeń w zakresie: współpracy międzysektorowej, wsparcia przedsiębiorczości społecznej lub prowadzenia konsultacji społecznych. Jeśli jesteś urzędnikiem, pracownikiem komunalnym, przedstawicielem NGO, związku zawodowego lub organizacji pracodawców i interesujesz się tworzeniem polityk publicznych - możesz w 2017 roku wyjechać na 5-dniowy staż rozwojowy.

Zapraszamy do zgłaszania się.

Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na realizację w formie powierzenia i wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa w roku 2017.

Nie warto ryzykować i słać wniosku w ostatnich minutach tego roku, gdyż Konkurs Grantowy Kulczyk Foundation kończy się o północy ostatniego dnia roku. Chcemy wyłonić najlepsze projekty infrastrukturalne. Wnikliwie analizujemy każdy wniosek o grant – podkreśla Marta Schmude-Olczak, Dyrektor Zarządzająca Kulczyk Foundation. Obserwujemy właśnie jak powstają inwestycje, których projekty nagrodziliśmy w poprzedniej edycji.

Punkt Konsultacyjny dla organizacji pozarzadowych działajacy przy Urzędzie Marszałkowskiwm Województwa Wielkopolskiego, informuje iż: dyżur księgowy planowany na dzień 5 grudnia 2016r i dyżur prawny planowany na dzień 6 grudnia 2016r. zostaną przeprowadzone w trakcie Drzwi Otwartych w godzinach od 10:00 do 12:00. Za zaistniałe problemy, przepraszamy.

Zapraszamy na konsultacje!

wiciZurzeduMale


DrzwiMale

  • Dotacje dla organizacji pozarządowych
  • Spotkanie informacyjne w sprawie funduszy unijnych dla ngo w 2017 roku
  • Rozstrzygnięcie konkursu „Barwy Wolontariatu”
  • Prezentacja Centrów Wolontariatu


(Aktualizacja - program wydarzenia) Samorząd Województwa Wielkopolskiego oraz Wielkopolska Rada Koordynacyjna Zwiazek Organizacji Pozarządowych serdecznie zapraszają wszystkie organizacje pozarządowe działające na terenie Województwa Wielkopolskiego tradycyjnie 6 grudnia 2016 roku o godz. 10:00 (9:30 rejestracja) do udziału w Drzwiach Otwartych Województwa Wielkopolskiego dla organizacji pozarządowych, które odbędą się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego przy al. Niepodległości 34 w Poznaniu.

wiciZngoMale


Partnerzy - Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka, Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych oraz Związek  Organizacji  Sieć Współpracy Barka zapraszają, w ramach projektu Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej, na konferencję sieciującą partnerstwa lokalne w subregionie poznańskim „Ekonomia Wzajemności”,  w czwartek, dnia 1 grudnia 2016 r. od godz. 9.00, prezentującą potencjał  Partnerstw Lokalnych  i dobre praktyki przedsiębiorstw społecznych w gminach subregionu poznańskiego.

wiciZngoMale


nowe oblicze wolontariatuCo daje wolontariat?
Po pierwsze i niezmiennie, możliwość pomocy innym.
Po drugie, korzyści dla Twojego rozwoju, w tym:

Rozwój kompetencji, które możesz wykorzystać w przyszłej pracy.

Nowe umiejętności (np. organizacyjne).

Międzynarodowe kontakty.

Odkrywanie, co jest Twoją mocną stroną.

wiciZngoMale


Eksperci przekonują, że podejście do wolontariatu jak do formy budowania własnego kapitału kompetencyjnego może zachęcić studentów i uczniów do jeszcze większego angażowania się w tego rodzaju działania prospołeczne. A to może stać się odpowiedzią na rosnący problem związany z niedoborem specjalistów na rynku pracy.

Strona 1 z 3

Początek strony