przejdź do treści

A- A A+

wiciZurzeduMale


Departament Sportu i Turystyki UMWW informuje o ogłoszonym otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarzadowych w dziedzinie kultury fizycznej w roku 2017. Tym razem można się starać o dofinansowanie w ramach dwóch ministerialnych programów: Programu „Szkolny Klub Sportowy” oraz Programu Powszechnej Nauki Pływania „Umiem pływać”. Termin  nadsyłania zgłoszeń to  środa 7 marca 2016 roku.

wiciZurzeduMale


Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu ogłasza konkurs dla organizacji pozarządowych na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej w 2017 r. Terminy nadsyłania zgłoszeń: do 5 marca br. w wersji elektronicznej, do 8 marca - wersja papierowa. Miejsce składania ofert: sekretariat ROPS przy ul. Nowowjejskiego 18 w Poznaniu.

wiciZngoMale


Fundacja Rozwój zaprasza 10 miejscowości do wzięcia udziału w kampanii edukacyjnej o Polskiej Historii i Kulturze. Kampania zostanie przeprowadzona w postaci m.in. : realizacji zajęć tematycznych w szkołach, artystycznych instalacji, konkursów.

Celem Programu jest wyrównanie szans młodych ludzi na dobry start w dorosłe życie. Chodzi o sytuację, w której młody człowiek z małej miejscowości potrafi samodzielnie i świadomie osiągać wyznaczone przez siebie cele myśląc perspektywicznie o własnej przyszłości. Ma bowiem takie samo prawo, jak jego rówieśnik z dużej aglomeracji, by spróbować odnieść sukces na miarę własnych możliwości oraz by jak najlepiej wykorzystać szanse, które przyniesie mu życie.

Szanowni Państwo,

w związku z przeprowadzaniem drugiej w historii Samorządu Województwa Wielkopolskiego „Oceny jakości współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” metodą Lokalnego Indeksu Jakości Współpracy, serdecznie zapraszamy do wypełnienia ankiety oceniającej współpracę Państwa organizacji z Samorządem Województwa Wielkopolskiego w roku 2016.

Na podstawie Uchwały nr 5381/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie: trybu naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowych w ramach otwartych konkursów ofert organizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego zostali wyłonieni kandydaci, którzy będą brali udział w pracach komisji konkursowych Urzędu i Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych nadzorowanych przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego.

Trwa rekrutacja osób zainteresowanych rozwojem kompetencji i wymianą doświadczeń w zakresie: współpracy międzysektorowej, wsparcia przedsiębiorczości społecznej lub prowadzenia konsultacji społecznych. Jeśli jesteś urzędnikiem, pracownikiem komunalnym, przedstawicielem NGO, związku zawodowego lub organizacji pracodawców i interesujesz się tworzeniem polityk publicznych - możesz w 2017 roku wyjechać na 5-dniowy staż rozwojowy.

Zapraszamy do zgłaszania się.

Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na realizację w formie powierzenia i wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa w roku 2017.

Nie warto ryzykować i słać wniosku w ostatnich minutach tego roku, gdyż Konkurs Grantowy Kulczyk Foundation kończy się o północy ostatniego dnia roku. Chcemy wyłonić najlepsze projekty infrastrukturalne. Wnikliwie analizujemy każdy wniosek o grant – podkreśla Marta Schmude-Olczak, Dyrektor Zarządzająca Kulczyk Foundation. Obserwujemy właśnie jak powstają inwestycje, których projekty nagrodziliśmy w poprzedniej edycji.

Punkt Konsultacyjny dla organizacji pozarzadowych działajacy przy Urzędzie Marszałkowskiwm Województwa Wielkopolskiego, informuje iż: dyżur księgowy planowany na dzień 5 grudnia 2016r i dyżur prawny planowany na dzień 6 grudnia 2016r. zostaną przeprowadzone w trakcie Drzwi Otwartych w godzinach od 10:00 do 12:00. Za zaistniałe problemy, przepraszamy.

Zapraszamy na konsultacje!

Strona 1 z 3

Początek strony