przejdź do treści
A- A A+

wiciZurzeduMale


Informacja w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.

wiciZngoMale


Logo Kilometry Dobra 1200x800Kilometry Dobra to stworzona w Polsce międzynarodowa kampania dobroczynna, jedyna, w której mogą wziąć udział organizacje z całego świata. Nie jest to jednorazowa akcja jak kiedyś Ice Bucket Challenge, lecz regularna, powtarzana co roku. Zbieramy pieniądze na cele społeczne, sport, kulturę, edukację, środowisko, kościół, niepełnosprawnych, zdrowie.

wiciZngoMale


 

1Zaproszenie na I Kulinarny Dzień Ekonomii Społecznej

wiciZurzeduMale


Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie wzmacniania kapitału społecznego poprzez rozwój społeczeństwa obywatelskiego w 2016 roku.

wiciZngoMale


1Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej (ośrodek wsparcia ekonomii społecznej), zaprasza do udziału w I Grze Miejskiej o Ekonomii Społecznej w Poznaniu, w czwartek 29 września 2016 r.

 wiciZngoMale


1W niedzielę, 25 września 2016 r. odbędzie się I Bieg na rzecz Ekonomii Społecznej Śródka - Zawady w Poznaniu.

 wiciZngoMale


Marek i Max Z przyjemnością prezentujemy szczegóły tegorocznego projektu "Uczmy się razem żyć!” w 2016 r., który  oficjalnie ruszył 1 września a zakończy się 30 listopada br.

wiciZngoMale


RS2016Napis Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła "Regionalny Konkurs Grantowy" w ramach Programu "Równać Szanse 2016" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Termin składania wniosków: 25 października 2016 r., do godziny 12.00.

wiciZurzeduMale


umww do 1 i 2 ogloszeniaDziałając na podstawie Uchwały Nr XLIX/751/10 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 lipca 2010 roku oraz Uchwały nr 2583/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 sierpnia 2016 roku, serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do zgłaszania uwag i  propozycji do projektu Wieloletniego Programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2017 - 2018, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 września 2016 r.

wiciZurzeduMale


umww do 1 i 2 ogloszeniaDziałając na podstawie Uchwały Nr XLIX/751/10 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 lipca 2010 roku oraz Uchwały nr 2583/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 sierpnia 2016 roku, serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do zgłaszania uwag i  propozycji do projektu Programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 września 2016 r.

Strona 1 z 2

Początek strony